Werkzoekenden vaker aan het werk als flexwerker

 

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek dat ongeveer zeventig procent van de mensen die het afgelopen jaar een baan vonden en geen opleiding volgden, aan de slag zijn gegaan als flexwerker. Het overgrote deel van dit percentage vond werk als schoonmaker, dit zijn vaak flexibele banen waarbij je onregelmatig wordt ingezet.

Vast contract

De andere dertig procent van de mensen die het afgelopen jaar een baan vonden heeft is als zelfstandige gevonden of heeft toch nog een vaste baan gevonden. Het CBS stelt dan ook dat een nieuwe baan steeds minder vaak voor komt in combinatie met een vast contract. Het CBS heeft dan ook onderzocht dat ongeveer 12 procent van de personen die na drie maanden werkloosheid weer een baan vonden in 2015 een vaste baan kregen. Tien jaar eerder, in 2005, lag dit percentage nog op 20 procent.

Deeltijdbaan

In 2015 hebben gemiddeld 300.000 mensen elk kwartaal betaald werk gevonden, waarvan 160.000 mensen geen onderwijs meer volgden. Daarnaast stopten ook ieder kwartaal ongeveer 290.000 mensen met werken in 2015. Hiervan volgde ongeveer 190.000 mensen geen onderwijs meer. De meeste mensen vonden in 2015 dan ook een deeltijdbaan van 12 tot 35 uur per week. Ongeveer 37 procent van deze groep mensen vond een voltijd baan, dit was in 2005 nog ruim 42 procent.

Angstbeeld

De vakbond CNV heeft zich ook gemengd in deze discussie en merkt op dat steeds meer mensen last krijgen van het angstbeeld om de rest van hun leven als flexwerker aan de slag te moeten. Hierbij ervaren veel mensen dan ook onzekerheid over de toekomst. De CNV vindt dan ook dat werk vastigheid moet bieden, zodat je niet alleen jezelf maar ook je naasten enige zekerheid kan bieden. Daarnaast moet een baan vertrouwen geven dat je een huis kunt kopen of een opleiding kunt gaan volgen. Uit de laatste cijfers blijkt dat een huidige baan deze functie steeds minder goed vervult. Het is dan ook niet voor iedere flexwerker mogelijk om een hypotheek af te kunnen sluiten. Ook de bank wilt namelijk graag zekerheid over een vast inkomen. Een gegeven dat een flexwerker niet kan bieden, omdat er geen vaste tijden voor het werk zijn vastgesteld.

Beroepen

Het meest uitgevoerde beroep als flexwerker is schoonmaker. In 2015 kwamen er gemiddeld ongeveer tienduizend nieuwe schoonmakers bij per kwartaal. Dit beroep wordt dan ook vaak door laagopgeleiden uitgevoerd, ongeveer 10 procent van alle laagopgeleiden in Nederland vond in 2015 een baan als schoonmaker.

Middelbaar opgeleiden vinden ook vaak een flexibele baan als schoonmaker. Echter gaat deze groep ook vaak aan de slag als verkoopmedewerker in de detailhandel of administratief medewerker. Hoger opgeleiden vinden een baan in verschillende gebieden, zoals administratief medewerker of ingenieur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
21 + 29 =